Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.
lnss logo

E-CRIS.BH - informacioni sistem o istraživačkoj djelatnosti u Bosni i Hercegovini: Home

E-CRIS.BH je informacioni sistem o istraživačkoj djelatnosti u Bosni i Hercegovini. Povezan je sa bazom podataka COBISS.BH. U okviru sistema evidentiraju se podaci o istraživačima, istraživačkim organizacijama, odjeljenjima i projektima.

E-CRIS.BH - informacioni sistem o istraživačkoj djelatnosti u Bosni i Hercegovini

U Evropi se već više decenija grade informacioni sistemi s generičkim nazivom CRIS (Current Research Information Systems). Za današnje vrijeme karakteristično je širenje sadržaja sistema CRIS na područja finansijskih resursa za istraživanja, na informacije o patentima i inovacijama, eksploataciju rezultata istraživanja, evaluacije istraživačkog rada itd. Najnovije tendencije su dopuna baza podataka opisima rezultata istraživanja, veze s drugim (bibliografskim) bazama podataka i multimedijske baze podataka. Značajan aspekt razvoja sistema CRIS jeste njihovo preseljenje na internet, što suštinski doprinosi korišćenju, a takođe i obimu podataka, jer su davaoci podataka više motivisani na saradnju. Integraciju i širu upotrebu sistema CRIS, u prošlosti su sputavale neusklađene metodologije, stoga je posljednjih godina vidljiv snažan trend standardizacije. Jedna od opšte prihvaćenih preporuka jeste CERIF (Common European Research Information Format) koji propisuje strukturu podataka o istraživačkim projektima, a obuhvata i preporuke u odnosu na istraživačke organizacije, odjeljenja i istraživače.

Saglasno preporukama CERIF-a, razvijena je web aplikacija E-CRIS koju je Institut informacijskih znanosti u Mariboru (IZUM) besplatno ponudio korisnicima COBISS aplikacija, kako bi se, u okviru nacionalnih bibliotečko-informacionih sistema u mreži COBISS.Net, mogla uspostaviti evidencija istraživača i ustanova, neophodna za vođenje bibliografija naučnih radnika i ustanova.

Library Network Support Services Western Balkans Platform