Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.
lnss logo

MEDICINA

Medicinska knjižnica, Medicinski fakultet, Dentalna medicina i Medical studies in English

O knjižnici

Knjižnica Medicinskog fakulteta

Knjižnica Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru je rezultat dvogodišnjeg Tempus Phare Academic JEP (Project ID:13169-1998) radnog naziva "School of Medicine Library Development" ¹ koji je imao za cilj organizirati modernu medicinsku knjižnicu dobro uvezanu sa međunarodnom zajednicom, obučiti osoblje uposleno u knjižnici modernom bibliotekarstvu i educirati studente i medicinsko osoblje kako se pravilno koristiti dostupnim knjižničnim resursima. Osnivačkim aktom 1997. godine Medicinski fakultet postaje samostalna institucija sa svim ustrojbenim jedinicama pa tako i knjižnicom, te bi se moglo reći kako smo relativno mlada knjižnica, ali sa svojim uslugama i kvalitetom nastojimo stati uz bok sa srodnim knjižnicama u svijetu.
Svaka knjižnica pa tako i naša ima osnovnu funkciju i zadatak sustavnog i neprestanog odabira knjižnične građe, stručnu obradu, smještaj, čuvanje, zaštitu i davanje na korištenje knjižne građe, kao i pružanje raznolikih knjižničnih usluga svojim korisnicima.
Knjižnica se u svom poslovanju oslanja na rad Središnje medicinske knjižnice, Medicinskog fakulteta u Zagrebu i uvodi klasifikacijsku shemu i tezaurus MeSH National Library of Medicine (Bethesda, SAD), te osobitu pozornost posvećuje sustavnoj nabavi osnovne i dopunske literature  predviđene po Nastavnom planu i programu Medicinskog fakulteta u Mostaru.

Korisnicima je omogućen on line pristup katalogu za pretraživanje kako našeg fonda  tako i drugih umreženih knjižnica kod nas i u svijetu. Kako živimo u vremenu brze informacijske komunikacijske tehnologije tako se i Knjižnica Medicinskog fakulteta prilagođava novom načinu rada koji uključuje brže i sveobuhvatnije praćenje informacija iz područja biomedicine.

¹ Ovdje možete pronaći neke od radova vezano za ovaj projekt:  - Arbeitsgemeinschaft für Medizinisches Bibliothekswesen AGMB

                                                                               Acta Medica Academica                                                                                                                                                               

KNJIŽNICA                                                           Članstvo:

Rad s korisnicima: 10 – 13h                                                                EAHIL European Association for Health Information and Libraries  

voditeljica: Štefica Dodig                                                                     ​MLA – Medical Library Association

mail : medik@mef.sum.ba

telefon: 036 335 623

                                                                            

 

Novosti

Informacije vezano za posudbu :
Posudba / vraćanje knjiga svaki radni dan od 10-13h ili po dogovoru dok traje online nastava. Rezervacija / produživanje knjiga se obavlja preko e-maila uz prethodnu provjeru u web katalogu (dostupnosti , datuma posudbe). Za sve ostale novosti provjerite naše mrežne stranice - instagram i twitter

Predlažem Vam način za traženje literature potrebne za seminarski, diplomski, doktorski rad.

Koristiti on line web-katalog . Pretraživati na ključnu riječ ili ako imate preporuku od mentora na autora.

U slučaju napredne pretrage koristiti Boolanove operatore (str. 27)

 • Google scholar koji je akademac i koji Vas takođe upućuje na autore vrijedne u traženoj oblasti.
 • Google book, koji pruža ograničeni u vid u veliki broj knjiga.

Za sve nejasno, budite slobodni zakazati sastanak na e-mail i možemo zajedno pretražiti potrebnu literaturu.

Također do daljnjeg rezervacija / posudba / vraćanje knjiga funkcionira preko e-maila, odgovori na upit se dobiju u roku od 24 sata.

Preporučeni linkovi:

 

  Vrijeme je priprema za pisanje diplomskih radova 
- podsjećamo kako u web katalogu osim knjiga možete pretraživati i dosadašnje diplomske, magistarske i doktorske radove, te skrećemo pozornost na dostupne publikacije digitalne knjižnice Medicinskog fakulteta u Splitu i  repozitorij Medicinskog fakulteta u Zagrebu.

 

 Registar radova Sveučilišta u Mostaru je središnja baza bibliografskih podataka o objavljenim radovima djelatnika Sveučilišta u Mostaru.   Uz funkciju informiranja javnosti o objavljenim radovima djelatnika Sveučilišta u Mostaru, svrha Registra je i praćenje znanstvene produktivnosti djelatnika zbog potrebe unutarnje i vanjske provjere.  Registar je također zamišljen kao digitalni repozitorij unutar kojeg postoji mogućnost skladištenja cjelokupnih radova indeksiranih u bazi, pod uvjetom da je autor teksta suglasan i da tekst nije zaštićen nekom vrstom autorskih ili izdavačkih prava, kao i skladištenja završnih i diplomskih radova te doktorskih disertacija studenata Sveučilišta u Mostaru.Registru radova Sveučilišta u Mostaru može se pristupiti na poveznici https://pub.sum.ba/ ili na web stranici Sveučilišta https://www.sum.ba/registar-radova.

 

         Intervju s voditeljicom knjižnice - članicom Vijeća  EAHIL 
Europsko udruženje za medicinske informacije i knjižnice - pročitajte ovdje.

 

 
 LibGuides /SUM Mostar  - LibGuides platforma puštena u rad
LibGuides online platforma u kompletu sa drugim aplikacijama nudi izvrsne mogućnosti ne samo knjižnicama, nego svim sastavnicima/odsjecima Sveučilišta u postavljanju i korištenju sadržaja platforme: ono što je najbolje za pokazati, prezentirati ne samo knjižnice nego u konačnici i suvremeni karakter integriranog Sveučilišta jer se radi o proizvodu koji osim što ima izuzetnu vrijednost potvrđen je i kao jako popularan i koristi se u 80 zemalja , a taj broj stalno raste. Pozivamo Vas da se aktivno uključite u dodavanje novih sadržaja i materijala koje već koristite u radu sa studentima ili ih preporučujete/razmjenjujete sa kolegama, suradnicima, korisnicima ( e-priručnika,vodiča, kreiranje web stranice vaše knjižnice, odsjeka i sl. sa novostima ). Na stranici  su već postavljeni korisni priručnici (originalna stranica je na engleskom jeziku,ali u gornjem desnom kutu možete prebaciti na Hrvatski jezik). Za sve dodatne informacije slobodno nam se možete obratite: lnssmostar@gmail.com  

Izdavač Clarivate Analytics predstavio je novu platformu pod nazivom Kopernio.
Namjena platforme je traženje i pristup legalnim PDF-ovima znanstvenih članaka. Pretražuje otvorene časopise, baze podataka i, gdje je to moguće, pretplate sveučilišta te pronalazi najbolju verziju rada.
Instalacija i korištenje platforme su besplatni. 
Ikona za pristup nalazi se u gornjem desnom kutu sučelja Web of Science.

   je besplatni dodatak za Chrome i Mozilla. Program traži slobodno dostupne verzije punih tekstova dostupnih na raznim vladinim i sveučilišnim web poslužiteljima. Kada korisnik pronađe plaćeni znanstveni članak, zelena ili siva kartica pojavljuje se na bočnoj strani zaslona. Simbol zelene-otključavanja znači da postoji slobodna verzija članka i odmah ga možete pročitati, a ikona sive brave znači da alat ne može pronaći besplatnu verziju.

 

Usluge / Pravilnik o posudbi

DOSTUP CJELOKUPNOM FONDU SMK OSIGURAVA OTVORENIM PRISTUPOM SVIMA ONIMA KOJIMA JE POTREBNA MEDICINSKA INFORMACIJA. PRISTUP OSIGURAVA:
 • uporabom u čitaonicama svekolike građe,
 • posudbom izvan knjižnice udžbeničke građe koje ima u više primjeraka,
 • pretraživanjem baza podataka,
 • fotokopiranjem članaka iz časopisa,
 • međuknjižničnom posudbom i servis SUBITO
 • izobrazbom korisnika za uporabu informacijskih izvora.

Iz pravilnika o Radu SMK (Ur.br.01-583/14)
Prilikom prvog dolasku u Knjižnicu treba pokazati Indeks;
– Mogu se posuditi 2 knjige za koje korisnik materijalno odgovara;
– Knjige se mogu koristiti na revers 21 dan; Nastavnici mogu zadržati literaturu najdulje 3 mjeseca
– Korisnici mogu produžiti revers 15 dana, ako za istu ne postoji interes drugih korisnika;
– Korisnicima koji ne vrate zadužene knjige na vrijeme naplaćivati će se kazne u iznosu za dgovanje do ;
– 1 mjesec 10 KM
– 1 do 3 mjeseca 30 KM
– 3 do 6 mjeseci 50 KM
– 6 do 12 mjeseci 100 KM
– 1 godinu i više 150 KM
Studenti su dužni, prije upisa u sljedeću akademsku godinu, vratiti posuđenu literaturu,što knjižničar potvrđuje pečatom u indeks;
Korisnik je dužan pažljivo postupati s građom koja mu je dana na korištenje. Nije dozvoljeno savijanje listova,pisanje, podvlačenje itd.;
- Pri uzimanju građe potrebno je pregledati njeno stanje i eventualna oštećenja odmah prijaviti;
- Ako se utvrdi da je korisnik oštetio građu gubi pravo na korištenje usluga Knjižnice te akademske  godine;
- Naknada za izgubljenu knjigu plaća se u iznosu kupovne cijene knjige, a ukoliko cijena koštanja nije poznata (utvrđena), ta naknada iznosi 50 KM.
CJENIK USLUGA
STUDENTI  MEDICINSKOG FAKULTETA I DENTALNE MEDICINE
* Članarina za jednu školsku godinu 10,00 KM
VANJSKI KORISNICI
* Godišnja članarina  20,00 KM
* Polugodišnja članarina  15,00 KM
* Dnevna članarina (bez članske karte) 5,00 KM
MEĐUKNJIŽNIČNA  POSUDBA
* Naknada troškova koje ispostavi NUB BiH ili biblioteka iz inostranstva + troškovi poštarine.
* Servis SUBITO (minimalno 25 KM* po članku e-mail dostava u roku od 24h) *podložno promjenama sa strane davatelja usluge i  znatnijim promjenama tečaja.
* Printanje  u knjižnici  1 str. = 0,20 KM
INFORMACIJSKE USLUGE – PRETRAŽIVANJA
* Složeno tematsko pretraživanje različitih izvora informacija koje provodi knjižničar
Paušalni iznos po satu rada – 20,00 KM
* Pretraživanje stranih baza podataka za potrebe znanstvene indeksiranosti i citiranosti
Paušalni iznos – 10 KM (+ troškovi dostave)
* Kvantitativno vrednovanje znanstvenika i znanstvenih ustanova (za potrebe reakreditacije znanstvenih organizacija) – 10KM po znanstveniku

WEB - katalog knjižnice

  U katalogu možete pretraživati osim udžbeničke građe,također i pohranjene diplomske,magistarske i doktorske radove po naslovima.

Web - katalog za online pretraživanje građe

Baze podataka

Ograničen pristup omogućen je za: OVID, Springer, Hinari i ARDI baze podataka.(za detalje pristupa obratiti se u knjižnicu). 

Niže navedene baze i časopisi imaju otvoreni pristup:

ČASOPISI

PubMed/Medline  – Najpoznatija medicinska bibliografska baza podataka koju stvara National Center for Biotechnology Information (NCBI), odjel U. S. National Library of Medicine (NLM, Bethesda, USA). Smatra se ključnim izvorom informacija objavljenih u biomedicinskim časopisima, a dostupni su zapisi od 1947. godine nadalje. Pokriva područje pretkliničke i kliničke medicine , stomatologije, veterine i sestrinstva te dijelom granična područja: biologiju, kemiju, bihevioralne znanosti, biotehnologiju. Većina bibliografskih zapisa u ovoj bazi sadrži sažetke i ključne riječi, a neki su zapisi povezani i s cjelovitim tekstovima članaka te ostalim bazama podataka u sustavu NCBI.

Medicina utemeljena na znanstvenom dokazu (Evidence – based medicine) - znači promišljen i metodički pristup u postupku donošenja medicinske odluke, u kojem kvalitetan medicinski dokaz zauzima središnje mjesto. U tu svrhu razvijeni su različiti izvori, osmišljeni da pruže selektivnu, vjerodostojnu, na dokazima utemeljenu medicinsku informaciju, nudeći najbolji mogući odgovor na postavljeno kliničko pitanje.

Među slobodno dostupnim izvorima informacija iz ovog područja izdvajamo:

National Guideline Clearinghouse

SIGN

PubMed Clinical Queries

Trip

SUMSearch 2

 

PubMed Central je besplatno dostupni arhiv cjelovitih tekstova iz biomedicinskih i ostalih znanstvneih časopisa koji uređuje U.S. National Institutes of Health’s National Library of Medicine (NIH/NLM).

 

   

 

HRČAK – centralni portal koji nudi pregled naučnih i stručnih hrvatskih časopisa kao i podatke o njihovoj dostupnosti. Za neke je moguće pregledati cjeloviti tekst, dok su za druge dostupni bibliografski podaci i sažetak. Časopisi su klasificirani prema abecedi i naučnoj oblasti, ali se nudi i mogućnost pretrage članaka po ključnoj riječi.


OXFORD ACADEMIC Journals Nudi slobodan pristup za sljedeće časopise s područja medicine i zdravstva,(jednostavno se besplatno registrirate): Bentham Open objavljuje preko 100 recenziranih časopisa kojima je pristup slobodan (open access). Časopisi pokrivaju sva važnija područja znanosti, tehnologije, medicine i društvenih znanosti.

 

Bentham Open objavljuje preko 100 recenziranih časopisa kojima je pristup slobodan.Časopisi pokrivaju sva važnija područja znanosti, tehnologije, medicine i društvenih znanosti.

 • Izdavač: Bentham Science Publishers
 • Pristup: Otvoreni pristup
 • Vrsta baze: Baza cjelovitih tekstova
 • Područja: Biomedicina i zdravstvo, Biotehničke znanosti, Društvene znanosti, Prirodne znanosti, Tehničke znanosti Pretraživanje baze: Bentham Open Access

DOAR je zbirka znanstvenih i stručnih elektroničkih časopisa u otvorenom pristupu. Svi časopisi koji ulaze u zbirku prethodno su provjereni; svaki uključeni časopis mora proći recenzijski postupak te kontrolu kvalitete od strane uredništva, mora donositi znanstvene sadržaje i biti javno dostupan. Baza trenutno uključuje 9 888 časopisa iz 134 zemlje te pokriva sva područja znanosti.

 • Izdavač: Lund University Libraries
 • Pristup: Otvoreni pristup
 • Vrsta baze: Repozitorij
 • Područja: Biomedicina i zdravstvo, Biotehničke znanosti, Društvene znanosti, Humanističke znanosti, Prirodne znanosti, Tehničke znanosti Pretraživanje baze: DOAJ – Directory of Open Access Journals 

DART – Europe je portal koji ujedinjuje više zbirki doktorskih disertacija europskih sveučilišta. Omogućen je pristup cjelovitim tekstovima više od 150 000 disertacija iz 17 zemalja.

 

 • Izdavač: Association of European Research Libraries
 • Pristup: Otvoreni pristup
 • Vrsta baze: Repozitorij
 • Područja: Biomedicina i zdravstvo, Biotehničke znanosti, Društvene znanosti, Humanističke znanosti, Prirodne znanosti, Tehničke znanosti Pretraživanje baze: DART – Europe E-theses Portal 

Open Thesis

 • Vrsta baze: Repozitorij
 • Pristup: Otvoreni pristup
 • Područja: Biomedicina i zdravstvo, Biotehničke znanosti, Društvene znanosti, Humanističke znanosti, Prirodne znanosti, Tehničke znanosti

ROAD – Directory of Open Access Scholarly Resources

 • Vrsta baze: Repozitorij
 • Pristup: Otvoreni pristup
 • Područja: Biomedicina i zdravstvo, Biotehničke znanosti, Društvene znanosti, Humanističke znanosti, Prirodne znanosti, Tehničke znanosti

BIOONE

 

Product page on EIFL website: http://www.eifl.net/e-resources/bioone

Training materials: https://www.youtube.com/user/BioOneHelp

http://www.bioone.org/page/resources/researchers/tutorials


   IOPSCIENCE

URL for accessing: http://iopscience.iop.org

Training materials: http://iopscience.iop.org/page/support


   OXFORD ENGLISH DICTIONARY

URL for accessing: www.oed.com

Training materials: https://www.youtube.com/watch?v=LV8Z2e1If7o


    OXFORD REFERENCE ONLINE

URL for accessing: www.oxfordreference.com

Training materials: http://www.oxfordreference.com/page/tour

Faktori odjeka (Journal Impact Factors) hrvatskih časopisa za 2020. godinu

Clarivate Analytics u svojoj bazi podataka Journal Citation Reports (JCR) objavljuje faktore odjeka (IF, Impact Factor) 

Impact Factor 

HRVATSKI BIOMEDICINSKI ČASOPISI U WOS-u (SCI i SSCI) 2020.

Indeksiranost hrvatskih časopisa - Excel tablica

 • Acta Clinica Croatica
 • Acta Dermatovenerologica Croatica
 • Acta Pharmaceutica
 • Arhiv za higijenu rada i toksikologiju
 • Biochemia Medica
 • Chemical and Biochemical Engineering Quarterly
 • Croatian Medical Journal
 • Croatica Chemica Acta
 • Društvena istraživanja
 • Food Technology and Biotechnology
 • Kinesiology
 • Promet
 • Psychiatria Danubina
 • Revija za socijalnu politiku
 • Signa Vitae
 • Veterinarski arhiv

HRVATSKI BIOMEDICINSKI ČASOPISI U CURRENT CONTENTSU 2020.

Indeksiranost hrvatskih časopisa - Excel tablica

 • Biochemia Medica
 • Chemical and Biochemical Engineering Quarterly
 • Croatian Medical Journal
 • Croatica Chemica Acta
 • Društvena istraživanja
 • Food Technology & Biotechnology
 • Psychiatria Danubina

HRVATSKI ČASOPISI U INDEX MEDICUS/MEDLINE 2020.

Indeksiranost hrvatskih časopisa - Excel tablica

HRVATSKI ČASOPISI U SCOPUSU 2020.

Indeksiranost hrvatskih časopisa - Excel tablica

 • Acta Clinica Croatica
 • Acta Dermatovenerologica Croatica
 • Acta Medica Croatica
 • Acta Pharmaceutica
 • Acta Stomatologica Croatica
 • AMHA - Acta Medico-Historica Adriatica
 • Archives of Psychiatry Research
 • Arhiv za higijenu rada i toksikologiju
 • Biochemia Medica
 • Chemical and Biochemical Engineering Quarterly
 • Collegium Antropologicum
 • Croatian Medical Journal
 • Croatica Chemica Acta
 • Društvena istraživanja
 • Farmaceutski glasnik
 • Food Technology and Biotechnology
 • Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja
 • Infektološki glasnik
 • Kinesiology
 • Libri Oncologici
 • Liječnički vjesnik
 • Medica Jadertina
 • Medicina Fluminensis
 • Medicus
 • Paediatria Croatica
 • Promet
 • Psihologijske teme
 • Psychiatria Danubina
 • Revija za socijalnu politiku
 • Signa Vitae
 • Socijalna psihijatrija
 • Veterinarski arhiv

izvor: SMK Zagreb

Kako...?

Svi odgovori na jednom mjestu – Online priručnik za  studente, doktorande, istraživače………
Preko linka * 
pristupate online priručniku koji vam pomaže učinkovito i uspješno pronaći, procjeniti, upotrebiti informacije potrebne za istraživački rad ( seminari, dipl.radove,doktorske teze, članke, postere....) *za pristup je potrebno aktivirati Flash  
Svi odgovori na jednom mjestu:
 • kako usmjeriti istraživačko pitanje?
 • kako paziti na informacijski jaz?
 • kako odabrati optimalnu strategiju i taktiku pretraživanja?
 • kako procjeniti informacije?
 • kako organizirati i saopćiti rezultate pretraživanja?
 • kako sažeti i nadograditi prikupljene informacije?
 • kako se najbolje informirati o aktualnim događanjima iz područja koje vas zanima?
 • što je plagiranje i što su autorska prava?

 


Kako izraditi vlastitu bazu podataka radova?

Koliko Vam se puta desilo da ste pročitali neki rad, a potom ste zaboravili gdje ste ga našli, kao i podatke o njemu, onda kada vam je najviše trebao?

Isto tako svi znamo koliko je važno prilikom pisanja rada jednostavno dodati popis korištene literature u odgovarajućem formatu za određeni časopis i koliko nam vremena oduzima priprema popisa literature. Stoga su jednostavni programi u koje ćemo pohranjivati podatke o radovima, cijele radove, knjige, disertacije, mrežne stranice, izvještaje, dokumente, označavati interesantne dijelove rada, pisati zabilješke uz svaki rad, dijeliti svoje popise literature s kolegama i prijateljima u zemlji i inozemstvu, organizirati literaturu za studente, pristupiti literaturi s bilo kojeg umreženog računala ili mobitela…više nego dobrodošli.

Za izradu vlastite baze podataka radova danas su na raspolaganju mnogobrojni besplatni i komercijalni programi za upravljanje referencama (citatima, bibliografskim navodima) poznati pod engleskim nazivima reference management software, citation management software ili personal bibliographic management software.  Njihova je glavna namjena organizacija i upravljanje prikupljenim referencama i cjelovitim radovima. Raspolažu sa stotinama različitih standarda citiranja literature, pa odabrane radove možete izdvojiti u jednom od njih i jednostavnom naredbom copy/paste ugraditi ih u svoj članak, knjigu, disertaciju i dr. Ukoliko vas zanimaju i ostali programi pored onih koje ćemo vam predstaviti pogledajte cjeloviti pregled programa za upravljanje referencama.

Kako prosuditi kvalitetu časopisa? 

Kvaliteta istraživačkog rada naizgled je svima jasan pojam do trenutka kada je treba mjeriti egzaktnim i mjerljivim pokazateljima. Svaki istraživač tijekom čitanja literature prepoznaje kvalitetan rad, no kvaliteta je sve prije nego objektivan pojam. Metode koje se koriste pri procjeni kvalitete časopisa uključuju kvalitativne i kvanititativne.

Autori prilikom objave svojih radova često prenose dio svojih prava na izdavače. Je li i koja prava autor zadržao, izgleda često nepoznanicom, ali portal SHERPA/RoMEO će vam dati odgovor o pravima autora za većinu časopisa. Čak i ako nije dopuštena pohrana završne objavljene verzije rada u otvorenom pristupu, gotovo je uvijek dozvoljena pohrana određene verzije rada.

Kako izraditi dobar poster ?

i mnoštvo drugih korisnih informacija za autore kao npr: indeksirani hrvatski časopisi u CC,Wos;ScopusČimbenici odjeka časopisa/Impact factor;

izvor: Knjižnica IRB-a

Kako zatražiti ISBN broj?

ISBN je međunarodni sistem brojčanog označavanja publikacija sa svrhom jednokratne identifikacije svih omeđenih publikacija. Za izmjenjeno / dopunjeno postojeće izdanje potrebno je zatražiti novi ISBN broj, detaljnije informacije vezano za ISBN možete pronaći u Pravilniku o izdavačkoj djelatnosti SUM.

Obrazac za upis / obnovu upisa u knjižnicu 

Kako pravo posudbe vrijedi samo u tekućoj akademskoj godini, potrebno ga je početkom nove obnoviti, pri čemu moramo svima provjeriti (i po potrebi ažurirati) kontakt podatke. I postojećim korisnicima i onima koji će to tek postati. Stavili smo e-obrasce – tko želi neka unaprijed popuni da skratimo vrijeme čekanja i tipkanja kad dođu posuditi knjigu prvi put u ovoj godini. ;) Pri prvoj posudbi u Knjižnici (u ovoj akad. god.) treba ponijeti indeks (zbog žiga). obrazac

 

Library Network Support Services Western Balkans Platform