Skip to main content
lnss logo

MEDICINA

Medicinska knjižnica, Medicinski fakultet, Dentalna medicina i Medical studies in English

O fakultetu

 

Medicinski fakultet u Mostaru godišnje upisuje 60  studenata na Studiju medicine i 30 studenata na Studiju dentalne medicine, a nastava je od prvog dana organizirana blokovski. Na Medicinskom fakultetu studenti se školuju za zvanje liječnika opće medicine,odnosno za liječnika osposobljenog za poslove primarne zdravstvene zaštite. Studij medicine traje 6 godina,što je jednako trajanju studija u gotovo svim drugim europskim zemaljama.

 

Library Network Support Services Western Balkans Platform