Skip to main content
lnss logo

MEDICINA: Studij dentalne medicine

Medicinska knjižnica, Medicinski fakultet, Dentalna medicina i Medical studies in English

O studiju

Studij dentalne medicine

OBAVIJEST ZA BUDUĆE STUDENTE STUDIJA DENTALNE MEDICINE

Prema dosadašnjem iskustvu, obavještavamo Vas o osnovnim uvjetima za polaganje razredbenog ispita.
Točni uvjeti i termini bit će oglašeni na našoj web stranici u skladu sa objavljenim sveučilišnim natječajem.
Pripremna nastava za polaganje razredbenog ispita održat će se u prva tri tjedna mjeseca lipnja.
Za polaznike pripremne nastave i sve ostale zainteresirane je osiguran Priručnik za polaganje razredbenog ispita (test pitanja iz fizike, kemije i biologije), koji se može kupiti u Dekanatu fakulteta kod gdje. Sonje Šunjić.
Bitan preduvjet za upis na dentalnu medicinu jest položen psihotest na koji će studenti morati pristupiti par dana prije razredbenog postupka. Točni termini će biti najavljeni početkom svibnja.

Uvjeti prijave na natječaj za razredbeni postupak
Na studij dentalne medicine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru mogu se prijaviti svi:
• koji su tijekom četverogodišnjeg srednjoškolskog obrazovanja najmanje dvije godine pohađali nastavu iz predmeta biologije, kemije, fizike i latinskog jezika,
• koji imaju psihotjelesne sposobnosti za studij dentalne medicine
Ako pristupnik u srednjoj školi nije imao nastavu latinskog jezika, Fakultet će omogućiti pristup razredbenom postupku. Uvjet je da ako pristupnik položi razredbeni ispit i stekne pravo upisa na Fakultet, treba do kraja prve godine studija položiti odgovarajuće gradivo iz latinskog jezika.
Strani državljani imaju pravo prijave na natječaj pod istim uvjetima kao i državljani BiH.
Prijave se predaju osobno u studentskoj referadi ili preporučenom pošiljkom na adresu fakulteta:
Medicinski fakultet Sveučilišta u Mostaru
Kralja Petra Krešimira IV
88000 Mostar
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.
 
Uz prijavu pristupnik treba priložiti:
BiH državljani trebaju priložiti:
a) Svjedodžbe svih razreda srednje škole u četverogodišnjem trajanju i svjedodžbu o završnom ispitu/maturalna svjedodžba (u originalu, ovjerenom prijepisu ili ovjerenoj fotokopiji).
b) Rodni list (važe samo novi obrasci koji se izdaju od 17. 06. 2013., a stari obrasci neće biti prihvaćeni)
c) Uvjerenje o državljanstvu (važe samo novi obrasci koji se izdaju od 06. 2013., a stari obrasci neće biti prihvaćeni)
d) Liječničko uvjerenje zdravstvenih i psihotjelesnih sposobnosti za studij dentalne  medicine izdano od obiteljskog liječnika, ortopeda i oftalmologa, ne stariji od 30 dana.
e) Pristupnici koji su srednju školu završili u inozemstvu trebaju izvršiti nostrifikaciju svih svjedodžbi.
 
Strani državljani trebaju priložiti:
a) Svjedodžbe svih razreda srednje škole u četverogodišnjem trajanju i svjedodžbu o završnom ispitu/državna matura (u originalu, ovjerenom prijepisu ili ovjerenoj fotokopiji).
b) Rodni list (ne stariji od 6 mjeseci)
c) Liječnička uvjerenje zdravstvenih i psihotjelesnih sposobnosti za studij dentalne  medicine izdano od obiteljskog liječnika, ortopeda i oftalmologa, ne stariji od 30 dana.
d) Rješenje o nostrifikaciji svjedodžbi, (izdaje ga Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa u Mostaru).
e) Potvrda škole ili agencije koja sprovodi državnu maturu, da je učenik pristupio državnoj maturi (važi samo da bi učenik pristupio razredbenom ispitu)
f) Svi pristupnici trebaju imati JMBG• Ako je netko polagao razredbeni ispit u prošloj akademskoj godini na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru i prešao razredbeni prag treba dostaviti potvrdu o prijeđenom razredbenom pragu na razredbenom ispitu u 2016. god. (ukupno 315 ili više bodova).
• Pristupnici koji su osvojili jedno od prva tri mjesta na državnom ili međunarodnom natjecanju iz predmeta biologije, kemije ili fizike prilažu potvrdu od nadležne institucije (u originalu, ovjereni prijevod ili ovjerena fotokopija).
Mjesto održavanja razredbenog ispita je Medicinski fakultet na Bijelom brijegu, a točni termini biti će utvrđeni nakon raspisivanja natječaja za upise od strane Sveučilišta u Mostaru.
Za sve nove obavijesti pratite našu web stranicu.

Library Network Support Services Western Balkans Platform