Skip to main content
lnss logo

MEDICINA

Medicinska knjižnica, Medicinski fakultet, Dentalna medicina i Medical studies in English

O časopisu

Medicina Academica Mostariensia je serijska publikacija (časopis) Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, registrirana u ISSN centru Bosne i Hercegovine i ima dodjeljen : ISSN 2303-5080 ; izlazi dva puta godišnje kao posebno izdanje časopisa Psychiatria Danubina.s namjerom samostalnog publiciranja u budućnosti.

Svi primjerci:

2013; Vol. 1, No. 1, 

2014; Vol.2 No.1-2 (Psychiatria Danubina;Vol. 26 suppl.2)

2015; Vol.3 No.1-2 (Psychiatria Danubina;Vol.27, suppl 2)

2016; Vol.4 No.1-2 (Psychiatria Danubina; Vol.28,suppl.2)   

2017; Vol.5 No1-2 (Psychiatria Danubina; Vol.29, suppl.4)

2018; Vol. 6, No. 1-2 (Psychiatria Danubina, 2019; Vol. 31, suppl. 1)

 

Library Network Support Services Western Balkans Platform