Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.
lnss logo

Umjetnost / Akademija likovnih umjetnosti

Akademija likovnih umjetnosti Sveučilišta u Mostaru

O Akademiji

Akademija likovnih umjetnosti jedina je umjetničko-nastavna sastavnica Sveučilišta u Mostaru. Upravno vijeće Sveučilišta u Mostaru na sjednici održanoj 11. siječnja 1996. donijelo je odluku o osnivanju Akademije likovnih umjetnosti, a Vlada Hrvatske Republike Herceg-Bosne 19. siječnja 1996. dala suglasnost na spomenutu odluku. Time je formalno-pravno osnovana Akademija likovnih umjetnosti Sveučilišta u Mostaru sa sjedištem na Širokome Brijegu.

 

AKADEMIJA LIKOVNIH UMJETNOST ŠIROKI BRIJEG
Kardinala Stepinca 16,
88220 Široki Brijeg 
Bosna i Hercegovina
Tel: + 387 39 708 632 

Vodič studija

 

Library Network Support Services Western Balkans Platform