Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.
lnss logo

Copy of Piši pravilno

Šta je plagijarizam?

Plagijarizam je „namjerno ili bezobzirno predstavljanje tuđih riječi, misli ili ideja kao sopstvenih, bez njihovog navođenja, a u vezi sa podnošenjem akademskog rada, bez obzira da li se on ocjenjuje ili ne“ (University of North Carolina, 2009).

Primjeri plagijarizma

  • Kopiranje djelova teksta bez upotrebe navodnika i bez odgovarajućeg navođenja, na primjer, skidanje teksta sa enciklopedijskih sajtova ili online istraživačkih radova ili kopiranje radova studenata koji su pohađali isti kurs prethodnih godina.
  • Kopiranje teksta i pravljenje veoma malih izmjena, bez odgovarajućeg navođenja. Ovo je primjer neprihvatljivog parafraziranja.
  • Kopiranje slike ili fotografije sa interneta, bez odgovarajućeg navođenja. Ako koristite slike zaštićene autorskim pravom, morate, takođe, pribaviti dozvolu od vlasnika autorskih prava.
  • Potpuno ili djelimično kopiranje inženjerskih crteža neke druge osobe.
  • Kopiranje melodije pjesme u zadatku komponovanja pjesme, bez navođenja ili bez dozvole vlasnika autorskih prava (ukoliko je ona potrebna).
  • Korišćenje tabelarnih proračuna druge osobe, bez odgovarajućeg navođenja.
  • Dupliranje svog sopstvenog rada, podnošenjem, na primjer, skoro istog rada za dva različita zadatka.
  • U programiranju: korišćenje koda koji je razvila neka druga osoba, bez navođenja osobe koja ga je razvila (Epigeum 2011).obzira da li se on ocjenjuje ili ne“ (University of North Carolina, 2009).

Dozvola za citiranje, preštampavanje ili adaptaciju

Ukoliko uključujete duže citate ili uključujete preštampane ili adaptirane tabele, slike ili crteže, može vam trebati pisana dozvola od vlasnika rada koji je zaštićen autorskim pravima. 
Termin preštampavanje ukazuje da je materijal reprodukovan tačno onako kako se pojavio u originalu, bez izmjena i u iste svrhe (npr. upotreba direktnih citata).
Termin adaptacija odnosi se na modifikaciju materijala, tako da postane prikladan za novu svrhu (npr. parafraziranje). Autor snosi odgovornost da sazna da li je potrebna dozvola od vlasnika autorskih prava i da je pribavi za sve radove.

Library Network Support Services Western Balkans Platform