Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.
lnss logo

Copy of Piši pravilno

Kako navođenje referenci funkcioniše?

Navođenje referenci se sastoji od 2 osnovna elementa:

 • Citiranje - navođenje izvora u okviru teksta;
 • Lista referenci – detaljna lista referenci koje su citirane u okviru teksta.

Šta je citiranje?

Ukoliko ste koristili ideju iz neke knjige, članka u časopisu, itd., morate to navesti u svom tekstu. Ovo se naziva citiranje.

Citiranje koje ističe autora

Ovaj metod citiranja daje značaj prezimenu autora, kao sastavnom dijelu rečenice, sa datumom i brojem stranice u okruglim zagradama (ukoliko direktno citirate, broj stranice je neophodan).

Primjer
Gregg (1994, p. 7) describes the primary function of the comma as the setting off of ‘nonessential expressions that interrupt the flow of thought from subject to verb to object or complement.’

Citiranje koje ističe informaciju

Ovaj metod citiranja daje značaj informaciji, a detalji potrebni za navođenje reference navode se na kraju citata u zagradama.

Primjer
Limited fossil resources and severe environmental problems ‘require new sustainable electricity generation options’ (Zhao 2008 p. 3).

Upotreba direktnih citata

Citate treba koristiti štedljivo, birati ih pažljivo, koristiti u kontekstu i integrisati u tekst i tačno reprodukovati (uključujući riječi, pravopis, interpunkciju, upotrebu velikog slova i parafraziranje originalnog autora). Politika LIT dozvoljava autorima da koriste najviše tri slike ili tabele iz članka u časopisu ili poglavlja u knjizi, jedan odlomak teksta kraći od 400 riječi ili serije odlomaka koje ukupno imaju manje od 800 riječi, bez traženja zvanične pisane dozvole od autora.
Citat se koristi:

 • ako bi promjena riječi dovela do pogrešnog tumačenja;
 • ako glavni argument treba da bude zabilježen kao dokaz;
 • ako je važno komentarisati, pobiti ili analizirati izražene ideje;
 • ako je to naročito lijep ili snažan izraz.

Kratki citati
Kratki citati (kraći od 30 riječi) treba:

 • da budu uključeni u rečenicu tako da ne narušavaju kontinuitet vašeg pasusa;
 • da imaju jednostruke navodnike;
 • da imaju tačku nakon citata;
 • da zadrže istu veličinu fonta.

Dugi citati
Dugi citati (duži od 30 riječi) treba:

 • da budu uvedeni sopstvenim riječima;
 • da počnu novim redom;
 • da po pravilu (tj.1.27cm), u cjelini budu uvučeni od lijeve margine;
 • da budu u jednorednom proredu;
 • da budu napisani manjim fontom za citiranje, što znači da treba smanjiti veličinu fonta sa 12 na 10.

Odvojte citat od uvodnog izlaganja jednim praznim redom. Uvodno izlaganje se završava dvotačkom (:). Odvojte citat od teksta koji slijedi jednim praznim redom. Ovo je niže ilustrovano.

Primjer
Gregg (2001 p. 4) emphasizes the place of the semicolon in academic writing:
The semicolon has always been a neurotic creature, continually undergoing an identity crisis. After all it is a half comma and half period, and from its name you would think it is a half colon. It is hardly any wonder, then, that a lot of people are half crazy trying to determine who the semi-colon really is and what its mission in life is supposed to be.

Navodnici
Navodnici se ne koriste za duže citate. Kada se koristi dugi citat koji ističe informaciju, tačka se stavlja nakon posljednje rečenice citata, iza navoda, kao što je niže prikazano.

Primjer
Gregg cautions against careless use of punctuation:
One important caution about punctuation. If you find it particularly hard to determine the appropriate punctuation for a sentence you have written, the chances are that the sentence is improperly constructed. To be on the safe side, recast your thought in a form you can handle
with confidence. In any event, do not try to save a badly constructed sentence by means of punctuation (Gregg 2001, p. 4).

Izostavljanje riječi u citatima
Da biste izostavili  neke riječi u citatima, koristite tri tačke (…). Citat i dalje mora zadržati isti smisao.

Na primjer
Gregg (1994, p. 7) describes the primary function of the comma as the setting off of ‘nonessential expressions that interrupt the follow of thought from subject to verb to object or complement…and it separates elements within a sentence to clarify their relationship to one another’

Ukoliko citat ne počinje od početka rečenice, treba koristiti tri tačke, kako bi se to saopštilo čitaocu.

Na primjer
…many writers have difficulties with the use of capitalization in essays (Gregg 20014, p. 10).

Dvostruki citati
Za dvostruko citiranje, to jest, citat u okviru citata - koristite duple navodnike u okviru jednostrukih navodnika:
‘”When your mama was the geek, my dreamlets” are the first words in Katherine Dunn’s Geek Love and this book explores how a family of freaks who are the grotesque attractions in their own carnival accept themselves and use their status as freaks to leverage themselves to a position of power’.

Kako se citira u tekstu

Kada citirate nečiji drugi rad, uvijek morate navesti autora/urednika i datum izdavanja. Ako rad ima dva autora/urednika, prilikom citiranja u svom radu morate navesti oba imena. Koristite samo autora i datum; nemojte navoditi naslov, mjesto izdavanja, itd., jer se ovi potpuni detalji o izvoru navode u listi referenci na kraju vašeg eseja.

Primjer Autor citiran u tekstu:
O’Brien (2001) emphasizes the importance of wind energy for the national economy.

Primjer Autori citirani u tekstu:
The work of O’Brien & Ryan (2001) stresses the importance of renewable energy for the rejuvenation of economies.

 

Za rad koji ima tri ili više autora/urednika treba koristiti skraćenicu et al. nakon imena prvog autora.

Primjer
The work of O’Brien et al. (2001) emphasises the progress Ireland has made in the field of renewable energy in recent years and suggests future developments.

Za rad istog autora i iste godine izdavanja kao i ranije citirani rad, uz datum izdavanja morate koristiti malo slovo, kako biste napravili razliku između ta dva rada.

Primjer
The work of O’Brien (2001b) emphasizes the need for appropriate financing to be made available for renewable energy projects.

Citiranje poglavljā iz knjiga koja su napisali različiti autori
Neke knjige mogu sadržati poglavlja koja su napisali različiti autori. U ovom slučaju, treba citirati autora koji je napisao poglavlje, a ne urednika knjige.

Primjer
Smith (2004) demonstrates the value of…

U listi referenci: Smith, A. (2004) Innovative solutions to saving energy in Healey, M, Scott, P (eds.) Alternative energy demystified, London: McGraw-Hill, 65-89.

Navođenje sekundardnih referenci

Ako čitate izvor jednog autora – u našem primjeru O’Brien (2009), a on citira ili navodi rad drugog autora (u našem primjeru Murphy 2004), vi možete citirati ili navesti izvorni rad (npr. rad Marfija iz 2004), kao sekundarnu referencu.
Uvijek je najbolje da pokušate pronaći izvornu referencu, a sekundarne reference treba koristiti samo ukoliko je teško doći do izvornog rada. Morate imati na umu da u sekundarnoj referenci izvorni rad autora vidite iz nečije druge perspektive.

Primjer navođenja u tekstu:

A study by Murphy et al (2004 cited by O’Brien 2009) discusses the role of wind power in alleviating Ireland’s dependence on imported fossil fuels.
ILI
O’Brien (2009) cites the role of Murphy et al (2004) which looks at the role of wind power in
alleviating Ireland’s dependence on fossil fuels.

Primjer navođenja u listi referenci:
O’Brien, J. (2009) The development of wind power energy in Ireland: a qualitative and quantitative
study, London: MacMillan.

Navođenje broja stranica u tekstu: neka pravila

Ime autora(ā):

 • Koristite samo prezime;
 • Za 2 autora koristite prezimena oba autora povezana sa „&”. Napomena – ampersend (&) treba koristiti samo prilikom citiranja – a ne u listi referenci;
 • Za 3 ili više autora koristite prezime prvog autora i et al.

Godina: 

 • Navedite sve četiri cifre za godinu.

Stranice:

 • Koristite skraćenicu p. za jednu stranicu i pp. za opseg stranica;
 • Navedite brojeve za opseg stranica u potpunosti, npr. pp. 412-427;
 • Navedite broj stranica ako direktno citirate, npr. (O’Brien 2004, p. 56);
 • Ako parafrazirate, navođenje broja stranica nije od suštinske važnosti, npr. (O’Brien 2004).

Navođenje broja stranica

 • Primjer citata sa jedne stranice: (O’Brien 2009, p.16).
 • Primjer citata sa više stranica: (O’Brien 2003, pp. 31-32).
 • Strukturirajte vašu rečenicu tako da citat uključite u tekst: According to O’ Brien (2005 p. 6).

Koristite jednostruke navodnike (dupli navodnici se obično koriste za navođenje direktnog govora) i navedite broj stranice.

Primjer – kratki citat:
O’Brien (2004 p.18) acknowledges Ireland’s ‘overreliance on fossil fuels’.

Citate duže od dva reda stavite u odvojeni, uvučeni pasus.

Primjer – dugi citat:
O’Neill (2008: p. 43) states:
Fossil fuels take millions of years to form and reserves are being depleted much faster than new ones are being formed and so are non-renewable resources. As fossil fuels are used up, new reserves of fossil fuels will become harder and more expensive to source until it will become uneconomical to source energy from fossil fuels.

Ukoliko želite da koristite dugi citat koji je duži od 2 reda, ali želite da izostavite jedan dio teksta, neželjeni tekst možete ukloniti i zamijeniti sa „…“. Ovaj znak je poznat kao tri tačke.

Primjer
O’Neill (2008 p.43) states:
Fossil fuels take millions of years to form and reserves are being depleted much faster than
new ones are being formed and so are non-renewable resources....new reserves of fossil
fuels will become harder and more expensive to source until it will become uneconomical
to source energy from fossil fuels.

Kada koristite citate u okviru teksta, ponekad ćete hjeti da umetnete jednu ili dvije riječi u citat, kako bi vaša kompletna rečenica bila gramatički ispravna. Da naznačite da ste umetnuli riječi u citat, morate ih navesti u uglastim zagradama.

Primjer
O’Neill (2008 p. 43) states:
Fossil fuels take millions of years to form and reserves are being depleted much faster than new ones are being formed and so are non-renewable resources [and] new reserves of fossil fuels will become harder and more expensive to source until it will become uneconomical to source energy from fossil fuels.

Grafikone, dijagrame, slike, itd. treba tretirati kao direktne citate, tako da treba navesti autora(e) i prikazati broj stranica i u tekstu gdje se o dijagramu diskutuje ili gdje se on uvodi, i u opisu (objašnjenju) koje pišete za njega.

Upotreba tabela, crteža, slika i grafikona u tekstu

Figure 5. From Management of European Union projects: a guidebook for project managers, p. 38 by J. O’ Neill and P. O’ Brien, 2011, Limerick: Limerick Institute of Technology. Copyright 2011 by John O’ Neill and Patrick O’ Brien. Reprinted with permission.
*Molimo vas da imate u vidu da ukoliko je tabela/crtež/slika/grafikon adaptirana – umjesto Preštampano uz dozvolu, treba da stoji Adaptirano uz dozvolu.
*Molimo vas da provjerite sa svojim predavačem/mentorom da li se od vas očekuje da u svojim zadacima koristite objavljene ilustracije. Gore prikazana slika bi se takođe pojavila i u listi slika u vašem eseju, disertaciji ili tezi.

Library Network Support Services Western Balkans Platform