Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.
lnss logo

Knjižnice - zakoni , fondacije: Home

Pregled objavljene legislative na nivou Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine i svih kantona. Pregled sporazuma, strategija i konvencija iz oblasti kulture.

Fondacije

Brzi linkovi: 

   

Print
Vlada Federacije BiH je, na prijedlog federalnog ministra kulture i sporta, donijela Odluku o osnivanju Fondacije za bibliotečku djelatnost 19. 12. 2007. godine.
Osnovni ciljevi Fondacije su podsticanje, razvoj, unapređivanje i modernizacija bibliotečke djelatnosti i to u domenu:
-    otkupa knjiga i drugih izdanja za biblioteke kao podrška razvoju i obnovi bibliotečkog fonda;
-    utvrđivanja instrumenata i procedura za transparentno korištenje sredstava Fondacije;
-    podrške programima prikupljanja bibliotečkog fonda;
-    stvaranja kvalitetnih prostornih i tehničkih pretpostavki u oblasti bibliotekarstva;
-    podrške programima približavanja knjige čitaocima i uključivanja većeg broja čitalaca sistemom razmjene bibliotečke građe i drugim savremenim metodama;
-    podrške programima razvoja informacionih sistema i tehnološkim inovacijama u oblasti bibliotekarstva;
-    podrške programima edukacije kadrova u oblasti bibliotekarstva;
-    učešća u utvrđivanju politike za unapređivanje i modernizaciju bibliotekarstva;
-    podrške nekomercijalnih projekata.
Fondacija svake godine objavljuje Konkurs za izbor korisnika sredstava i dodjeljuje sredstva korisnicima za programske stavke:
1.  Otkup društveno vrijednih knjiga domaćih izdavača objavljenih u prethodnoj godini i
2.  Opremanje javnih i specijalnih biblioteka sa područja Federacije BiH, a od 2010. godine i
3.  Stručno usavršavanje bibliotekara (putem seminara) i manifestacije za popularizaciju bibliotečke djelatnosti i knjige.

HNK županija

     Pregled propisa za Hercegovačko-Neretvanski Kanton (svi propisi su u .pdf formatu, za pregled je potreban Adobe Acrobat Reader)

Bosna i Hercegovina

Pregled propisa na nivou Bosne i Hercegovine 

Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima (63-2010)

Library Network Support Services Western Balkans Platform